Firma SULZERHUS, a.s. divize PLASMACOATING
se zabývá technologií žárových nástřiků včetně
návazné technologie obrábění nanesených povlaků a přípravy součástí pro tyto nástřiky.

Žárovým nástřikem je označována technologie, kdy na povrch konkrétní součásti je nanášen stříkáním roztavený materiál v podobě drobných kapiček, které ulpívají na povrchu dané součásti a vytvářejí souvislý povlak.
Účelem této technologie je vytvořit funkční vrstvu takových vlastností, kterou jinou metodou nelze za obdobných ekonomických podmínek zhotovit.
Pojem žárový nástřik znamená, že pro roztavení příslušného materiálu je využíván žár, zdroj tepla vznikajícího buď z energie elektrického oblouku (nástřik plasmovým hořákem nebo klasickou obloukovou metalizací) nebo jako zdroj tepla lze použít energii vznikající hořením běžně dostupných plynů. Do místa, kde je koncentrována tepelná energie je přiváděn vhodný přídavný materiál, který se vytvářeným teplem taví a pomocí specielních hořáků a trysek je foukáním rozprášen do podoby jemných kapiček, které jsou proměnlivou regulovatelnou rychlostí vrhány stlačeným plynem na povrch dané součásti. Vhodnou kombinací a skladbou přídavného materiálu můžeme vytvářet po nástřiku vrstvy takových vlastností, které jinými zatím známými metodami není možno docílit.
Pro technologii žárového nástřiku jsou zapotřebí specielní stroje a zařízení z nichž některé se vyrábí již i v tuzemsku, jiné je nutno zajistit výhradně nákupem v zahraničí.
Pro kvalitně provedený žárový nástřik je nutno vlastnit vhodné a kvalitní zařízení.
Naše společnost vlastní všechny základní druhy těchto zařízení jsou to tyto základní technologie:
- Plasma
- HVOF technologie Diamond JET
- Elektrický oblouk technologie SMART ARC
- Plamenná prášková pistole
- Plamenná pistole pro nástřik tvrdých a měkkých drátů
Všechny tyto zařízení jsou vyrobeny společností SULZER METCO.
Současně jsou pravidelně kontrolovány a servisovány jejími techniky.

Tyto technologie úspěšně uplatňujeme např.:
- u polygrafického průmyslu,kde je požadována současně vysoká korozní odolnost a otěruvzdornost pro zachování dlouhodobé rozměrové stálosti -používáme ji při výrobě a renovaci různých typů tiskařských válců renomovaných značek (Heidelberg, Rolland, Adast Adamov)
- pro úpravu povrchu součástí pro transport papíru v papírenském průmyslu obecně
- v textilním průmyslu, kde zhotovujeme převážně keramické povlaky pro prvovýrobu součástí určených k usměrňování pohybu textilních vláken při výrobě nití, příze a tkanin všeho druhu,které jsou určeny jak pro tuzemský trh, tak pro export do zahraničí
- jedinečné uplatnění žárových nástřiků je při vytváření keramických povlaků u součástí určených pro těsnění (gumové manžety, „O" kroužky ) ,kde jiný povlak či povrchová úprava nemá naději na trvalý úspěch - největší uplatnění máme nyní u těsnicích ploch součástí určených pro chlazení válců válcovacích tratí
- úspěšně uplatňujeme technologii žárových nástřiků při renovaci i prvovýrobě různých druhů součástí pro tažírny drátů, kde jsme s nahradili původně monopolní a zdlouhavou kooperaci tuzemských firem např. ve Švédsku.
- technologií žárového nástřiku zajišťujeme průběžně údržbu a renovaci forem (razníků) pro výrobu televizních obrazovek u tuzemského výrobce, kde jsme nahradili a zproduktivnili původní japonskou technologii.

Naší strategií je předávat zákazníkovi součást kompletně opravenou, nebo upravenou tak aby již na ní nemusel provádět žádné dodatečné úpravy nezbytné pro její provoz. Důvodem našeho konání je také skutečnost, že vytvářené povlaky a úpravy jsou relativně tenké a určitým způsobem je kus umění zhotovit jak kvalitní povlak tak zabezpečit kvalitní obrobení, aby daná součást fungovala jak je konkrétní úpravou zamýšleno.
Po provedeném nástřiku následuje úprava naneseného povlaku,případně jeho obrobení - broušení,soustružení plus dokončovací běžná zámečnická práce .Pro obrábění se používají jak běžné obráběcí nástroje ,tak specielní - například diamantové brusné kotouče různé zrnitosti